Dijital 360 Reklam Ajansı Dijital 360 Reklam Ajansı En iyi SEO Ajansı Türkiye Yazılım Şirketleri istanbul reklam ajansları indirimli akülü tekerlekli sandalyeler
Tasarım Şirketleri UI UX Nedir
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SEHER MENSUCAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak üretim süreçlerimizde, enerji yoğunluğunu ve enerji performansını iyileştireceğini taahhüt ederiz. Bu ana değerimizi uygulamaya dönüştürmek için, sürekli iyileştirmeye odaklanır, amaç ve hedeflerimizi bu ilkelere göre belirleriz. Bu ilkeler doğrultusunda;

  1. Belirlenen hedefler doğrultusunda önemli enerji kullanımlarının sürekli olarak ölçülmesi, analiz edilmesi ve kontrolünün sağlanmasını,
  1. Enerji performansını ve EnYS’yi sürekli iyileştirmek için en son teknolojik gelişmelerin takip edilerek ve ileri mühendislik uygulamaları yapılarak enerji verimliliği daha yüksek olan tasarım, ekipman ve sistemlerin kullanılmasını,
  1. Tüm çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitimlerin sağlanması ve motivasyonlarının yükseltilerek, farkındalıklarının arttırılıp doğal kaynakların en az atık ile en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması. Enerji verimli çalışma kültürünü sağlamak ve desteklemek için uygun ortam ve koşulların sağlanmasını,
  1. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve Enerji tüketimi ile ilgili yasal mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uygun olarak çalışılmasını,
  1. Proaktif bir yaklaşım ile hedefler koyarak performansımızı takip etmeyi ve süreçlerimizde enerji performansı ve enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirmesini sağlamayı,
  1. Sera gazı salınımının azaltılarak küresel ısınmaya karşı dünyanın korunmasına katkıda bulunulmasını,
  1. Amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı,
  1. Enerji performansını etkileyen enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi taahhüt ederiz.

 

tr_TR
Dijital 360 Reklam Ajansı Dijital 360 Reklam Ajansı En iyi SEO Ajansı Türkiye Yazılım Şirketleri istanbul reklam ajansları indirimli akülü tekerlekli sandalyeler